Arrow
Arrow
Slider
KLIMABUD realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5
Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Klima Bud Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin Spółka Jawna”

Nasze marki

Instalujemy rozwiązania znanych producentów