Arrow
Arrow
Slider
Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID – 19

KLIMA BUD realizuje projekt dofinansowany w ramach DZIAŁANIA 15.1 RPO WL 2014-2020 Umowa nr: RPLU.15.01.00-06-0094/22-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, współfinansowanego ze środków europejskich
Tytuł projektu: „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w KLIMA BUD PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE A. SZYMONIUK, R. ALBIN SPÓŁKA JAWNA”


KLIMABUD realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5
Tytuł projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Klima Bud Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin Spółka Jawna”

 

Nasze marki

Instalujemy rozwiązania znanych producentów