KLIMABUD realizuje projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1, Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.5

Tytuł projektu:

„Dotacja na kapitał obrotowy dla Klima Bud Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A. Szymoniuk, R. Albin Spółka Jawna”

Opis projektu:
Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia
bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek
epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 224 021,04 PLN
Wkład UE: 224 021,04 PLN
Okres realizacji projektu: od 01/07/2020 do 30/09/2020